รายการ Energy Update ช่อง NBT คุณสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ พิธีกรรายการ พาไปชมสุดยอดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ในงาน “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards” ประจำปี 2014 ที่เกิดจากการจับมือของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ 5 องค์กรใหญ่ของประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ(สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.), และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านนวัตกรรมของชาติ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs มีช่องทางและตลาดทดลองสิ่งใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดผลงานไปสู่นวัตกรรมระดับประเทศในอนาคต

Comments

comments