เพราะเยาวชนไทยมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด…ข้อความแฮชแท็ก (#) ที่เยาวชนจิตอาสาจากกลุ่มเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ (Youth for next step) กว่า 100 คน

ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ใช้ในการเดินรณรงค์เชิญชวนพ่อค้า – แม่ขาย และประชาชนทั่วไป ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ให้ช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติก

กิจกรรม “เปลี่ยน” ให้กรุงเทพฯน่าอยู่ได้ง่ายๆ ด้วยการนำถุงพลาสติกมาแลกถุงผ้า ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติก (คิดถุ๊ง คิดถุง) เพราะน้องๆ กลุ่มนี้เล็งเห็นว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำท่วมกรุงเทพฯ แบบฉับพลันเมื่อมีฤดูฝนมาเยือน ส่วนหนึ่งเกิดจากถุงพลาสติกอุดตันท่อระบายน้ำ วิกฤตการณ์นี้จะคลี่คลายลงไปได้ถ้าทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือลดปริมาณขยะพลาสติกในชีวิตประจำวันหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

youthopiakidtoong_01 youthopiakidtoong_03

แม้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่งานนี้เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพก็ได้เยาวชนจิตอาสาจากโรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพมหานครมาร่วมเดินรณรงค์อย่างคึกคัก อาทิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย , โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ , โรงเรียนโยธินบูรณะ , โรงเรียนหอวัง , โรงเรียนศรีอยุทยา และโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เริ่มจัดขบวนรณรงค์รอบเกาะอนุสาวรีย์ แล้วออกเดินรณรงค์ไปรอบๆชวนคนไทยลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก

ด้วยการชี้ให้เห็นถึงภัยจากถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก ใช้เวลานานกว่า 450 ปี สร้างปัญหามลภาวะที่เป็นพิษ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และที่สำคัญทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม พร้อมกับเชิญชวนให้นำขยะถุงพลาสติกมาแลกถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน และถ่ายภาพแฮชแท็ก #เพราะเยาวชนไทยมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด กิจกรรมที่สร้างสรรค์จากความคิดของเยาวชน

สานต่อโดยเยาวชน มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และเพื่อที่จะรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นรูปธรรม เยาวชนจะได้รับประสบการณ์และรอยยิ้มจากประชาชนทำให้บรรยากาศของงานมีสีสันและน่าสนใจมากขึ้น

youthopiakidtoong_05 youthopiakidtoong_06 youthopiakidtoong_07 youthopiakidtoong_11

youthopiakidtoong_13

youthopiakidtoong_08

 

เมื่อถามความรู้สึกของประชาชนที่ร่วมกิจกรรม นางชวนพิศ เกสดี เล่าว่า ปกติซื้ออาหารก็จะได้ถุงพลาสติกใบเล็กหลายถุง จำนวนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 4-5 ใบ เมื่อไปถึงบ้านก็ไม่มีประโยชน์ต้องทิ้งกลายเป็นขยะ แต่กิจกรรมที่น้องๆ เยาวชนมาจัดในครั้งนี้รู้สึกดีใจที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม ถุงผ้าที่มารณรงค์สามารถใส่สิ่งของได้หลายอย่างรวมกันในถุงเดียว และใช้ถุงผ้าต่อได้อีกหลายๆ ครั้ง

youthopiakidtoong_12

ด้าน น้องเยาวชนเครือข่าย (ยี่หวา) นางสาวจิตดารัตน์ จินตนา ไอเดียคืออยากให้ทุกคนร่วมกันช่วยให้กรุงเทพน่าอยู่มากขึ้น เพียงแค่ปรับและเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ถุงพลาสติกมาพกถุงผ้าแทน เพราะการถือถุงผ้าก็เป็นเทรนด์ที่ทำให้คนไทยดูดี  หรือเวลาไปซื้อของซื้อไม่เยอะก็ถือเองดีกว่า ซึ่งดีใจที่มีผู้ใหญ่หรือคนทั่วไปสนใจ วิ่งนำถุงพลาสติกมาแลกกับถุงผ้า และถุงพลาสติกที่ได้นั้นก็จะนำไปขายเป็นขยะรีไซเคิลเงินที่ได้ก็จะไปทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

youthopiakidtoong_09 youthopiakidtoong_14

การสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติก เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยบมจ.ซีพี ออลล์ มาแล้วกว่า 2 ปี ตามนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (เซเว่นโกกรีน)ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีเครือข่ายฯในโรงเรียนต่างๆ แล้วกว่า 39 แห่ง มีนักเรียนกว่า 50,000 คน เข้าร่วมโครงการและได้รับองค์ความรู้ ในการลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อนำไปสานต่อและขยายผลสร้างกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

ขอบคุณข่าวประชาสัมพันธ์จาก – www.cpall.co.th

Comments

comments